1980 και κάτι, η ομάδα μεγαλώνει καθώς νέοι τεχνίτες εκπαιδεύονται σε ποικιλία μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως μασγαλότορνους, υδραυλικές πρέσσες, μηχανότορνους, ηλεκτροστατικό βαφείο και αμμοβολή. Ξεκινάνε οι πρώτες συνεργασίες με μεγάλες βιομηχανίες και καταστήματα στα είδη υγιεινής, είτε με παραγωγή αυτοτελών προϊόντων, είτε ως προμηθευτές συγκεκριμένων εξαρτημάτων φασόν/façon.