Η νέα ταυτότητα της Verdi ~ μια κίνηση ανανέωσης, μια επιθυμία να επικοινωνήσουμε γνωρίσματα της εταιρίας μας, του εργοστασίου μας. Ο χαρακτήρας της Verdi διαμορφώνεται από τους ανθρώπους που την στελεχώνουν, από την οικογένεια Λεκάκη και από την διαρκή επιθυμία για εξέλιξη.