1969, ένα μηχανουργείο ξεκινά στον Βοτανικό από τον Μιχάλη Λεκάκη.